AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

OGŁOSZENIE

Osoba podpisująca dokument
23
listopada
2023

Zarząd Powiatu w Lublinie informuje, że zgodnie z uchwałą nr 1172/2023 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 22 listopada 2023 roku w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia przez organizacje pozarządowe punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2024 r. dokonuje się wyboru ofert:

 

  • w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Konopnicy - oferta złożona przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland z siedzibą w Lublinie (kwota na prowadzenie jednego punktu 64.023,96 zł oraz 3.693,69 zł na edukację prawną),
  • w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Głusku – oferta złożona przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland z siedzibą w Lublinie (kwota na prowadzenie jednego punktu 64.023,96 zł oraz 3.693,69 zł na edukację prawną),
  • w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Wysokiem - oferta złożona przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland z siedzibą w Lublinie (kwota na prowadzenie jednego punktu 64.023,96 zł oraz 3.693,69 zł na edukację prawną).
  • w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublinie - oferta złożona przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland z siedzibą w Lublinie (kwota na prowadzenie jednego punktu 64.023,96 zł oraz 3.693,69 zł na edukację prawną).

Ww. organizacja otrzyma dotację w łącznej kwocie 270.870,60 zł przewidzianej w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w projekcie budżetu Powiatu Lubelskiego na rok 2024, w tym na prowadzenie jednego punktu 64.023,96 zł oraz 3.693,69 zł na edukację prawną. Szczegółowe warunki realizacji zadań określą umowy zawarte z ww. podmiotem.

Realizacja zadania odbędzie się w terminie od dnia 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Autor: Ewa Urban
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa