AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Porządek obrad LX sesji Rady Powiatu w Lublinie w dniu 30 listopada 2023 r. (godz. 13:00)

Rada powiatu.
23
listopada
2023

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wręczenie nagród dla laureatów konkursu fotograficznego „Jesienny festiwal kolorów Powiatu Lubelskiego”.
 4. Wręczenie podziękowań za uświetnienie uroczystej Wieczornicy „Tobie Polsko śpiewamy”.
 5. Wręczenie Członkowi Zarządu Powiatu w Lublinie - Panu Grzegorzowi Koziołowi uhonorowania tytułem "Samorządowiec 25-lecia".
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 7. Sprawozdanie Starosty Lubelskiego z prac Zarządu Powiatu w Lublinie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienia na okres trzech lat pomieszczeń  o łącznej pow. 143,08 m2 znajdujących się w budynku Przychodni Rejonowej SP ZOZ Bychawa, przy ul. M.J. Piłsudskiego 26/28/30 posadowionym na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na czas nieokreślony pomieszczeń o łącznej pow. 257,00 m2 znajdujących się w budynku posadowionym                           na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego, położonej w Bychawie gm. Bychawa, oznaczonej jako działka nr 680/20 o pow. 0,3174 ha.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu Lubelskiego za 2023 i 2024 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023.
 19. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Lubelskiego w roku szkolnym 2022/2023.
 20. Interpelacje i zapytania radnych.
 21. Wnioski i oświadczenia radnych.
 22. Sprawy bieżące.
 23. Zamknięcie sesji.  
Autor: Ewa Urban
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa