AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Zarząd Powiatu w Lublinie serdecznie zaprasza do konsultacji społecznych

Logo Powiatu Lubelskiego na rozmazanym tle
10
listopada
2023

Na podstawie uchwały Nr XXXII/327/2017 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 2118 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Lublinie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) działające na terenie Powiatu Lubelskiego

 do zgłaszania uwag, opinii i wniosków dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 r.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lublinie. 

Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie następujących informacji:

  1. nazwa i adres,
  2. dane rejestrowe,
  3. osoby uprawnione do reprezentowania organizacji,
  4. imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

Konsultacje będą przeprowadzone w formie:

  1. zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
     a.cygan@powiat.lublin.pl,
  2. zgłaszania uwag i opinii na piśmie pocztą na adres:
     Starostwo Powiatowe w Lublinie ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin 

Uwagi i opinie można przesyłać w dniach 10 listopada - 22 listopada 2023 r.

 

Autor: Ewa Urban
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa