AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

ZARZĄDZENIE NR 103 /2023 STAROSTY LUBELSKIEGO z dnia 10 października 2023 r.

Osoby z dokumentami
11
października
2023

w sprawie określenia lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz harmonogramu udzielania nieodpłatnych porad w Powiecie Lubelskim w 2024 r.

 

Na podstawie art. 34 ust. 1 i 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), art. 8 i art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015  r. o nieodpłatnej  pomocy  prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2492 z późn. zm.)

– zarządzam co następuje:

 

§ 1. Określa się następujące lokale, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z ich mobilnymi punktami udzielania porad w Powiecie Lubelskim:

 1. Dla Izby Adwokackiej w Lublinie oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie:
  1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Nr 5 – Jastków [Panieńszczyzna, ul. Legionistów 4], mobilne punkty udzielania porad  – Garbów [Gminna Biblioteka Publiczna w Garbowie];
  2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Nr 6 – Niemce [Urząd Gminy w Niemcach], mobilne punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej – Wólka [Urząd Gminy w Wólce];
  3. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Nr 7 – Bełżyce [Centrum Usług Społecznych, ul. Fabryczna 2B], mobilne punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej – Borzechów [Urząd Gminy w Borzechowie], Niedrzwica Duża [Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej].
 2. Dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego wyłonionych w otwartym konkursie ofert z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
  1. Punkt Nr 1 – Wysokie [Urząd Gminy Wysokie], mobilne punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej – Krzczonów [Regionalny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzczonowie], Zakrzew [Urząd Gminy w Zakrzewie]; 
  2. Punkt Nr 2 – Głusk [Urząd Gminy w Głusku], mobilne punkty udzielania porad – Strzyżewice [Urząd Gminy w Strzyżewicach], Bychawa [Urząd Miejski w Bychawie];
  3. Punkt Nr 3 – Konopnica [Urząd Gminy w Konopnicy], mobilne punkty udzielania porad  – Wojciechów [Urząd Gminy w Wojciechowie], Jabłonna [Świetlica środowiskowa przy OSP, Jabłonna Majątek 110 D].
  4. Punkt Nr 4 – Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, mobilne punkty udzielania porad – Bełżyce i Bychawa [Filie Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie]
 3. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Lubelskim, o których mowa w ust. 1, ustanawia się na okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2. Ustala się harmonogram udzielania porad w punktach, o których mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem.

 § 3. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania  

 

 

STAROSTA LUBELSKI

Zdzisław Antoń

 

Załączniki

Autor: Ewa Urban
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa