AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

NARODOWE CZYTANIE 2023 W "KWIATKU"

NARODOWE CZYTANIE 2023 W "KWIATKU"
08
września
2023

„Nad Niemnem” to temat tegorocznego Narodowego Czytania. Po raz kolejny miłośnicy literatury spotkali się 7 września 2023 r. w Zespole Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie, by czytać sztandarowe dzieło polskiej literatury.

Starosta Lubelski Zdzisław Antoń, któremu przypadło pierwsze czytanie fragmentu powieści przywitał zaproszonych gości ale przede wszystkim zwrócił się do liczne zebranej młodzieży szkolnej podkreślając, że w czasach mediów społecznościowych czytanie schodzi na dalszy plan, ale zawsze warto pamiętać o nieocenionej roli książki. 

Na początek piękne opisy przyrody oraz głównej rzeki Grodzieńszczyzny Niemna odczytali Wicestarosta Lubelski Andrzej Chrząstowski, Anna Zielińska Dyrektor Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Marta Janeczko Skarbnik Powiatu. 

Wydarzenia, które działy się pomiędzy dworem a zaściankiem przedstawili Pan Jacek Figarski dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Pani Elżbieta Denejko dyrektor Wydziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Kuratorium Oświaty, Pani Anna Matraszek–Furtak z-ca dyrektora Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych, Magdalena Filipek–Sobczak – radna Sejmiku Województwa i Renata Bielecka dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lublinie.

W utworze „Nad Niemnem” występowali przedstawiciele wszystkich warstw społeczeństwa szlacheckiego od arystokracji do zaścianka, różniło ich przede wszystkim podejście do spraw narodowych oraz majątkowych te i inne zawiłości w czytanych fragmentach przedstawili Pani Renata Filipiak z-ca Dyrektora MBP w Lublinie oraz Radni Powiatu Lubelskiego: Zofia Sieńko, Anna Pawlas i Krzysztof Chmielik. 

Wśród czytających gości byli również dyrektorzy Szkół oraz placówek prowadzonych przez Powiat Lubelski. 

W trakcie imprezy odbył się konkurs online poświęcony „Nad Niemnem”, którego laureatami zostali uczniowie z Zespołu Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach.  

Na zakończenie gospodarze wydarzenia podziękowali wszystkim czytającym za przyjęcie zaproszenia i zaangażowanie w Narodowe Czytanie, następnie wręczyli nagrody zwycięzcom konkursu, a czytającym egzemplarz książki „Nad Niemnem” ufundowanej przez MBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie. 

Zapraszamy na następną edycje Narodowego Czytania.

Logo narodowe czytanie

Autor: Ewa Urban
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa