AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

ROZPORZĄDZENIE NR 19 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 1 września 2023 r.

logo wojewoda lubelski
07
września
2023

uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie powiatu opolskiego, puławskiego, ryckiego, łukowskiego, kraśnickiego, lubelskiego, lubartowskiego, radzyńskiego

Na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1075), zarządza się, co następuje:
§ 1.
Uchyla się rozporządzenie nr 6 Wojewody Lubelskiego z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie
zwalczania wścieklizny na terenie powiatu opolskiego, puławskiego, ryckiego, łukowskiego,
kraśnickiego, lubelskiego, lubartowskiego, radzyńskiego (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2022 poz. 1006).
§ 2.
Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na
terenie miejscowości objętych rozporządzeniem.
§ 3.
Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.


Wojewoda Lubelski
Lech Sprawka

Załączniki

Autor: Ewa Urban
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa