AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

70 – lecie Domu Dziecka w Przybysławicach

70 – lecie Domu Dziecka
w Przybysławicach
04
września
2023

„Jubileusz jest okazją do wspomnień, które choć minione zawsze pozostają w pamięci… … trudno bowiem być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część życia.”

1 września br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbyła się wyjątkowa, uroczysta gala jubileuszowa z okazji 70 – lecia Domu Dziecka w Przybysławicach. 

 Był to dzień pełen wzruszeń, radości, wspomnień oraz celebrowania wieloletniej pracy na rzecz dzieci i młodzieży. Jubileusz to również czas, aby podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do  rozwoju tej placówki. To dyrektorzy, wychowawcy, pracownicy nauczyciele, wolontariusze i darczyńcy, którzy nieustannie angażują się w to, aby zapewnić dzieciom najlepszą opiekę. To także sami podopieczni, którzy swoim wytrwałym dążeniem do sukcesu są inspiracją dla wszystkich. 70–lecie Domu Dziecka w Przybysławicach to nie tylko okazja do świętowania, ale także moment refleksji nad znaczeniem miłości, troski i wsparcia dziecka w jego bezcennym życiu. 

 Dom Dziecka w Przybysławicach położony jest w Gminie Garbów w Powiecie Lubelskim i istnieje od 1 września 1953 r. Stał się drugim domem dla wielu dzieci, które potrzebowały wsparcia, bezpieczeństwa, pomocy i miłości. Od tego czasu wiele się zmieniło, ale duch opieki nad potrzebującymi nie zmienił się ani na moment. W ciągu tych 70 lat Dom Dziecka przeszedł wiele zmian, dostosowując się do mieniących się potrzeb dzieci i społeczeństwa. Jednak niezmiennie pozostał miejscem, gdzie dzieci  znajdują bezpieczeństwo, wsparcie oraz możliwość rozwoju umiejętności i swoich talentów. W 2021 r. dyrektorem placówki został Pan Rafał Lipert, który wraz ze swoimi współpracownikami dąży do tego, aby warunki życia dzieci oraz organizacja pracy wychowawczej przypominały prawdziwy dom rodzinny. Wychowawcy realizują system patronacki nad dzieckiem, to znaczy w sposób szczególny i indywidualny opiekują się 3-4 wychowankami. Sposób opieki i wychowania prowadzony jest według indywidualnych planów pracy z dzieckiem i rodziną. Dzieci i młodzież mają zapewnione odpowiednie warunki do życia, nauki i zabawy, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne i możliwość rozwijania swoich zainteresowań i pasji. Uczestniczą w atrakcyjnych wycieczkach, koloniach i obozach latem i zimą, a na co dzień prowadzone są różnego rodzaju zajęcia wdrażające dzieci w samodzielne życie. Najstarsi wychowankowie korzystają z różnych programów umożliwiających ukończenie dodatkowych kursów i szkoleń, dzięki którym podnoszą swoje umiejętności i kwalifikacje wkraczając na rynek pracy. Serce i praca kierowana do dzieci  w efekcie przynoszą przygotowanie do samodzielności oraz wyposażenie ich w umiejętności ułatwiające usamodzielnienie się i śmiałe wejście w dorosłość. 

Podczas wydarzenia zaproszeni goście poznali rys historyczny placówki, mieli możliwość obejrzenia archiwalnych zdjęć ukazujących historię Domu Dziecka od początku jego powstania, aż do czasów współczesnych. Wysłuchali wykładu dr hab. Barbary Kalinowskiej-Witek, prof. UMCS w Lublinie pt. „Dziecko pozbawione opieki w dziejach ludzkości”, a także obejrzeli prezentację „Przyszłość, teraźniejszość, przyszłość”. Kolejnych punktem programu było wystąpienie ks. kanonika Mariana Szuby pt. „Jesteśmy obecni” Dom Dziecka w Przybysławicach  oraz wójta Gminy Garbów Kazimierza Firleja pt. 70 lat na Garbowszczyźnie” . W trakcie jubileuszowej gali zostały uhonorowane zasłużone osoby, które swoją postawą, czynem, troską i działalnością w sposób szczególny zasłużyły się dla Domu Dziecka w Przybysławicach. Zwieńczeniem wydarzenia był wspaniały występ w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Dąbrowica”. 

Dom Dziecka w Przybysławicach to placówka, która pomaga dzieciom i młodzieży budować lepszą przyszłość. Niech ta instytucja nadal rozkwita - pomaga dzieciom spełniać swoje marzenia i osiągać założone cele. 

Gratulujemy wspaniałego jubileuszu!

Autor: Ewa Urban
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa