AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Podpisanie umowy dot. utworzenia i wsparcia funkcjonowania Branżowych Centrów Umiejętności (BCU) w województwie lubelskim

Zdzisław Antoń - Starosta Lubelski,
22
sierpnia
2023

21 sierpnia br. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się oficjalne podpisanie umów dotyczących utworzenia i wsparcia funkcjonowania Branżowych Centrów Umiejętności (BCU) w województwie lubelskim – realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej. Branżowe Centra Umiejętności są zaawansowanymi ośrodkami kształcenia, szkolenia i egzaminowania w danej branży. BCU mają na celu łączenie szkół, uczelni, przedstawicieli branż, centrów kształcenia zawodowego w zakresie kształcenia nowoczesnych kadr nie tylko dla gospodarki lokalnej, ale i dla ogólnokrajowej.

W wydarzeniu udział wzięli Przemysław Czarnek - Minister Edukacji i Nauki, Lech Sprawka - Wojewoda Lubelski,  oraz przedstawiciele organizacji rządowych, szkół i jednostek samorządowych. Powiat reprezentował Zdzisław Antoń - Starosta Lubelski, który podpisał umowę na utworzenie  Branżowego Centrum Umiejętności z zakresu pszczelarstwa w Pszczelej Woli, z dofinansowaniem na kwotę 10,2 mln zł. Projekt został dofinansowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności i będzie realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pszczelarzy Zawodowych w Pszczelej Woli przy czynnym udziale Zespołu Szkół Rolniczych  Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli.

 W uroczystościach udział wzięli również Waldemar Wapiński - Dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy - Pełnomocnik Zarządu ds. Strategii i Rozwoju oraz Marcin Kępowicz - Dyrektor ww. Zespołu Szkół w Pszczelej Woli.

Wydarzenie było również okazją do wręczenia czeku na realizację programu "Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez cale życie, w tym uczenia się dorosłych w województwie lubelskim" na kwotę blisko 21,5 mln zł. Łącznie na sześć Branżowych Centrów Umiejętności w województwie lubelskim przeznaczono 70 mln zł, zaś na wszystkie dotychczas utworzone centra w naszym regionie 80 mln zł.

Autor: Ewa Urban
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa