AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2264L Lublin – Zemborzyce Tereszyńskie – rondo ”Marynin” na odcinku od obwodnicy do granicy z miastem Lublin (skrzyżowanie z ul. Sarnią) – etap I

flaga i godło polski i napis Dofinansowano ze środków rządowego Funduszu rozwoju dróg
11
lipca
2023

W dniu 23 czerwca 2023 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2264L Lublin – Zemborzyce Tereszyńskie – rondo ”Marynin” na odcinku od obwodnicy do granicy z miastem Lublin (skrzyżowanie z ul. Sarnią) – etap I” współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Plac budowy został przekazany Wykonawcy w dniu 29 czerwca 2023 r.

Koszt robót budowlanych to : 27.978.702,50 zł.

Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo „IGORD” Jerzy Podgórski. 

Termin realizacji zadania: do 11 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 24 maja 2024r.

W wyniku realizacji inwestycji zostanie m.in.: wykonana nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego, zostaną wykonane nowe chodniki, ciągi pieszo - rowerowe, przejścia dla pieszych, odwodnienia,  zostaną przebudowane skrzyżowania z drogami gminnymi: 106967L, 106965L, 106966L 106964L,106963L, wybudowany zostanie kanał technologiczny. W ramach planowanej inwestycji zostanie wykonane oznakowanie pionowe i poziome, zostaną zamontowane urządzenia brd w postaci m.in.: drogowej bariery ochronnej U-14a, słupków prowadzących U-1a, tablic prowadzących U-3c, U-3d. 

Długość odcinka drogi powiatowej objętej zadaniem to 4 070 mb.

Dofinansowanie ze środków RFRD – 15.968.532,04 zł.

 

 

Autor: Ewa Urban
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa