AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Informacja dot. zmiany terminu

logo i napis informacja
03
lipca
2023

Od dnia 1 lipca 2023r. obowiązuje 30 – dniowy termin na dokonanie czynności wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym

Od  dnia 1 lipca 2023 r. obowiązuje 30 – dniowy termin na dokonanie czynności wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym, tj.:

- złożenie zawiadomienia o nabyciu / zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP,

- złożenie wniosku o rejestrację pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE,

- złożenie wniosku o przerejestrowanie pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP.

 

Przekroczenie w/w terminu spowoduje wszczęcie postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej.

(Dz. U. z 2023 r., poz.1118, DZ. U. z 2023 r. poz. 1047)

Od  dnia 1 lipca 2023r. obowiązuje 30 – dniowy termin na dokonanie czynności wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym, tj.: - złożenie zawiadomienia o nabyciu / zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP,  - złożenie wniosku o rejestrację pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE, - złożenie wniosku o przerejestrowanie pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP.  Przekroczenie w/w terminu spowoduje wszczęcie postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej. (Dz. U. z 2023r., poz.1118, DZ. U. z 2023r. poz. 1047)

Autor: Katarzyna Kosowska
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa