AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Stypendia Starosty Lubelskiego

nagrodzeni stypendyści
26
maja
2023

25 maja br. na Sesji Rady Powiatu wręczone zostały uczniom szkół powiatu lubelskiego stypendia Starosty Lubelskiego. Stypendium to przyznawane jest za każdy zakończony semestr w danym roku szkolnym. Uczniowie otrzymują stypendia w formie finansowej. W tym semestrze stypendium naukowe wynosi 240 zł miesięcznie, stypendium sportowe za posiadanie I klasy sportowej – 210 zł miesięcznie, natomiast II klasy sportowej - 180 zł miesięcznie. Stypendia Starosty Lubelskiego za wyróżniające się wyniki w nauce otrzymało 6 uczniów natomiast za szczególne osiągnięcia sportowe 5 uczniów.

 
Stypendia za wyniki w nauce otrzymali:
Paulina Całka – uczennica klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach - średnia ocen – 4,8. Paulina jest osobą aktywną społecznie, współorganizowała akcję prozdrowotną „Tydzień profilaktyki chorób zakaźnych” oraz wycieczkę dydaktyczną do warszawy w ramach projektu Poznaj Polskę. Brała udział w projekcie szkolnym „Teatr Kuchni”. Angażowała się również w liczne akcje charytatywne takie jak zbiórka żywności dla Ukrainy oraz bezdomnych mężczyzn w Lublinie. Uczestniczyła w szkolnych konkursach historycznym i językowym.
Emilia Małolepsza – uczennica klasy IV Technikum Pszczelarskiego im. Zofii i Tadeusza Wawrynów w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli - średnia ocen – 5,0. Jest uczennicą sumienną i zdyscyplinowaną, pozytywnie nastawioną do otaczającego ją środowiska. Jest bardzo ambitną samodzielnie poszukuje nowych wiadomości, które wykorzystuje w nauce.
Kacper Piskorski – uczeń klasy I Technikum w zawodzie architektura krajobrazu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach - średnia ocen - 4,76 bardzo dobre zachowanie. Jest osobą odpowiedzialną wykazującą nienaganną postawę uczniowską i koleżeńską. Bierze aktywny udział w życiu szkoły i klasy.
Natalia Ścibura – uczennica klasy III Technikum w zawodzie technik hotelarstwa w Zespole Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach - średnia ocen – 5,00. Natalia interesuje się rysunkiem, grafiką komputerową oraz modą. Jest osobą pomocną, koleżeńską i otwartą na nowe znajomości. Natalia osiąga wysokie wyniki w nauce oraz angażuję się w życie szkoły poprzez udział w różnego rodzaju uroczystościach czy promocję szkoły.
Kinga Tworek – uczennica klasy III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie- średnia ocen - 5,00. Wyróżnia się pracowitością oraz wzorowym zachowaniem. Szczególne uzdolnienia wykazuje w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz języków obcych. Bierze aktywny udział w życiu szkoły uczestniczy w akademiach, zawodach i konkursach, w których często zajmuje pierwsze miejsca.
Aleksandra Wizgier – uczennica klasy II Technikum w zawodzie technik informatyk w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego w Bychawie - średnia ocen - 5,00. Interesuje się e – sportem, jej hobby to grafika wektorowa i rastrowa. Na zajęciach wykazuje się kreatywnością i myśleniem twórczym. Sumiennie wypełnia obowiązki ucznia. Jest życzliwa i koleżeńska. Wykazuje się dużym zaangażowaniem społecznym. Aktywnie uczestniczy w promocji szkoły.
Stypendia za osiągnięcia sportowe otrzymali:
Szymon Baran – uczeń klasy II Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych w Zespole Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach. Na Mistrzostwach Polski LZS w Puławach w podnoszeniu ciężarów w dwuboju uzyskał wynik 161 kg w kategorii wagowej 81 kg, uzyskując tym wynikiem II klasę sportową.
Konrad Budzyński – uczeń klasy IV Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach. Posiada II klasę sportową w podnoszeniu ciężarów uzyskaną na Otwartych Mistrzostwach Województwa Lubelskiego LZS z wynikiem w dwuboju 201 kg w kategorii wagowej 73 kg.
Oliwia Dobrzyńska – uczennica klasy II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie – posiada II klasę sportową. Oliwia odnosi sukcesy w tańcu towarzyskim, posiada klasę „B” (drugą mistrzowską) Polskiego Towarzystwa Tanecznego zarówno w stylu tańców standardowych jak i latynoamerykańskich.
Kamil Miąc – uczeń klasy IV Technikum w zawodzie technik informatyk w Zespole Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach. Kamil uzyskał I klasę sportową za zdobycie III miejsca na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w taekwondo i wywalczył brązowy medal w kategorii wagowej + 80 kg.
Natalia Warsz – uczennica IV klasy Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach - Natalia uzyskała I klasę sportową w podnoszeniu ciężarów na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Zamościu z wynikiem 117 kg w kategorii wagowej 53 kg.
 
stypendyści
stypendyści sportowi
Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa