AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę nowego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bystrzycy

uczestnicy uroczystości z wychowankami ośrodka
16
maja
2023

W dniu 15 maja br. na terenie SOSW w Bystrzycy odbyło się oficjalne wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę nowego kompleksu budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bystrzycy. Dotychczasowa placówka Specjalnego Ośrodka mieści się w pałacu pochodzącego z drugiej połowy XVIII w. Zarząd Powiatu w Lublinie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności szkolnej, podjął decyzję o budowie nowego, nowoczesnego, ale przede wszystkim dostosowanego dla osób niepełnosprawnych budynku na potrzeby SOSW w Bystrzycy. Budowa rozpoczęła się w roku 2022.

W wydarzeniu udział wzięli: Przemysław Czarnek – Minister Edukacji i Nauki, Zdzisław Antoń – Starosta Lubelski, Andrzej Chrząstowski – Wicestarosta Lubelski, Krzysztof Chmielik – Przewodniczący Rady Powiatu w Lublinie, Lubelski Kurator Oświaty – Teresa Misiuk, Proboszcz Parafii pw. NMP w Bystrzycy - ks. kan. Krzysztof Marzycki, Dyrektor Oddziału PFRON w Lublinie – Małgorzata Paprota, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie – Renata Kunc-Kozioł, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego – Renata Bielecka, Skarbik Powiatu Lubelskiego – Marta Janeczko, Wójt Gminy Wólka – Edwin Gortat, Radni Rady Powiatu w Lublinie w osobach: Beata Gajur, Joanna Kaznowska, Marcin Olszak, Magdalena Udrycka, Dyrektor Wydziału Inwestycji i Funduszy Pomocowych – Małgorzata Kotarska, Dyrektor Wydziału Edukacji, Zdrowa i Spraw Społecznych – Anna Zielińska, Dyrektor Wydziału Organizacyjnego oraz Radna Gminy Wólka – Jolanta Kais. Nie mogło również zabraknąć wszystkich Dyrektorów placówek oświatowych oraz szkolno-wychowawczych z terenu Powiatu Lubelskiego.

Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem przez uczniów hymnu Ośrodka, następnie Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bystrzycy – Bożena Filipek -  powitała licznie przybyłych gości. Po powitaniu przyszedł czas na przemówienia okolicznościowe Starosty Lubelskiego, Ministra Edukacji i Nauki oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty. Po wystąpieniach Minister Edukacji i Nauki wręczył Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bystrzycy Bożenie Filipek medal z dyplomem uznania w dziedzinie oświaty i wychowania za podejmowanie działań służących rozwojowi Ośrodka, także za inspirowanie uczniów do zdobywania i pogłębiania wiedzy i wspieranie młodzieży z niepełnosprawnościami, Laur Niepodległości oraz upominek zbiorczy dla placówki i jej wychowanków.

Kolejnym punktem uroczystości było oficjalne odczytanie treści aktu erekcyjnego przez Panią Dyrektor SOSW w Bystrzycy oraz podpisanie aktu przez sygnatariuszy. Następnie podpisany akt został spakowany w specjalną, metalową tubę, z którą delegacja przeszła na plac budowy nowego budynku Ośrodka. Tam nastąpiło wmurowanie aktu w fundamenty budynku. Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna, podczas której wystąpili wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bystrzycy pod kierownictwem Pani Agnieszki Tkaczyk.

Nowy, dwukondygnacyjny budynek SOSW w Bystrzycy o powierzchni 2534 m2 składać się będzie z sal lekcyjnych, pracowni: ceramicznej, gospodarstwa domowego, stolarskiej oraz komputerowej, sali do terapii: doświadczania świata, integracji sensorycznej, sal do zajęć rewalidacyjnych oraz warsztatów terapii zajęciowej. W nowym budynku nie mogło zabraknąć biblioteki i świetlicy, stołówki z całym zapleczem przyrządzania posiłków i magazynowania wraz z pomieszczeniem socjalnym, przedszkola z dwiema salami dla dzieci, internatu z miejscem noclegowym dla ponad 40 wychowanków. Odrębnym budynkiem będzie dwukondygnacyjny dom jednorodzinny, który zostanie wykorzystany do aktywizacji społecznej i zawodowej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną uczęszczających do specjalnej szkoły przysposabiającej do pracy z przeznaczeniem na praktyczne zajęcia domowe, które są elementem usamodzielnienia w procesie zarówno edukacyjnym, jak i wychowawczym.

Jesteśmy przekonani, że nowy budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bystrzycy będzie nie tylko pięknym i nowoczesnym obiektem, ale przede wszystkim miejscem, gdzie uczniowie będą mogli się rozwijać, zdobywać wiedzę i umiejętności, realizować swoje plany, spełniać marzenia i cieszyć się pełnią życia. Z niecierpliwością czekamy na ukończenie budowy Ośrodka i otwarcie jego drzwi dla uczniów i pracowników.

 

Koszt zadania: 20 580 015,60 zł, w tym:

- koszt robót budowlanych: 20 270 400,00 zł

- koszt nadzoru inwestorskiego: 153 750,00 zł

- koszt tablicy informacyjnej: 2 115,60 zł

- koszt dokumentacji projektowej: 153 750,00 zł

 

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 15 900 000,00 zł

Wkład własny Powiatu Lubelskiego: 4 680 015,60 zł

Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa