AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

logo napis powiat lubelski
20
stycznia
2023

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 18 stycznia 2023 r. znak: GN-V.7536.21.2022.NJ

WOJEWODA LUBELSKI
GN-V.7536.21.2022.NJ  Lublin, dnia 18 stycznia 2023 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 r. poz. 2000.), w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) zawiadamiam, że Wojewoda Lubelski decyzją z dnia 18 stycznia 2023 r., znak: GN-V.7536.21.2022.NJ umorzył postępowanie odwoławcze od decyzji Starosty Lubelskiego z dnia 20 maja 2022 r., znak: IGM.6821.6.2022.MWM.

Z aktami sprawy osoby, które wykażą interes prawny mogą zapoznać się w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Spokojna 4, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa, w godzinach pracy Urzędu. Jednocześnie informuję, iż doręczenie powyższego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z up. Wojewody Lubelskiego
Małgorzata Molas-Jesionek
Z-ca Dyrektora Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa

Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa