AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH O CHARAKTERZE POŻYTKU PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SPORTU W 2023 R.

grafika z napisami
13
stycznia
2023

W 2023 R. Zarząd Powiatu w Lublinie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury i sportu w 2023 roku. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.

Wszystkie informacje dotyczące konkursu znajdą Państwo w załączonych dokumentach:

Ikona docUchwała Nr 985/2023 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 12 stycznia 2023 r., plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [38.00 KB]

Ikona docOtwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury i sportu w 2023 roku, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [102.00 KB]

Ikona docxZałącznik nr 1 Wzór oferty realizacji zadania publicznego, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [55.93 KB]

Ikona docxZałącznik nr 2 Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [40.85 KB]

Ikona docZałącznik nr 3 Wykaz przeprowadzonych zadań o charakterze kulturalnym/sportowym z ostatnich trzech lat poprzedzających złożenie oferty, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [40.50 KB]

Oferty, sporządzone wg wzoru określonego w ww. rozporządzeniu (załącznik nr 1
do Ogłoszenia) należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w kancelarii Starostwa Powiatowego w Lublinie, ul. Spokojna 9, w godzinach urzędowania lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 6 lutego 2023 r. do godz. 15:00. 

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego

Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa