AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Czwarte Posiedzenie Rady Porozumienia Partnerskiego jednostek Powiatu Lubelskiego Bystrzyca

uczestnicy czwartego posiedzenia Rady Porozumienia Partnerskiego jednostek Powiatu Lubelskiego Bystrzyca
17
listopada
2022

Dnia 15 listopada 2022 roku w Starostwie Powiatowym w Lublinie odbyło się Czwarte Posiedzenie Rady Porozumienia Partnerskiego jednostek Powiatu Lubelskiego Bystrzyca.

Dnia 15 listopada 2022 roku w Starostwie Powiatowym w Lublinie odbyło się Czwarte Posiedzenie Rady Porozumienia Partnerskiego jednostek Powiatu Lubelskiego Bystrzyca.

Obrady rozpoczął Zdzisław Antoń Starosta Lubelski, który powitał gości. Następnie omówione zostały sprawy związane z zarządzaniem kryzysowym w Powiecie Lubelskim, szczególnie w kontekście trwającej wojny na Ukrainie.

Na zakończenie spotkania przedstawiono stan prac nad dokumentem Strategii Rozwoju Ponadlokalnego do roku 2030, który po konsultacjach i korekcie zostanie przekazany Zarządowi Województwa Lubelskiego do opinii.

Trwające posiedzenie rady porozumienia partnerskiego Bystrzyca

członkowie posiedzenia rady porozumienia partnerskiego Bystrzyca

uczestnicy posiedzenia rady porozumienia partnerskiego jednostek powiatu lubelskiego

 

Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa