AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Uroczyste Obchody Dnia Pracownika Socjalnego

Uroczyste Obchody  Dnia Pracownika Socjalnego
17
listopada
2022

21 listopada 2022 r. w całej Polsce obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego. Z tej okazji w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie 16 listopada br. odbyły się powiatowe uroczystości zorganizowane przez Starostę Lubelskiego - Zdzisława Antonia oraz Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie - Jacka Figarskiego.

W tych wyjątkowych obchodach udział wzięli kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych realizujących zadania z zakresu polityki społecznej, Wicestarosta Lubelski -  Andrzej Chrząstowski, Skarbnik Powiatu Lubelskiego - Marta Janeczko, Sekretarz Powiatu Lubelskiego - Artur Rumiński, Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego - Mariusz Kidaj, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie - Małgorzata Romanko, Dyrektor Oddziału Lubelskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Małgorzata Paprota i Radna Sejmiku Województwa Lubelskiego - Magdalena Filipek-Sobczak. Podczas uroczystości swoją obecnością zaszczycili  również: w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego - Andrzej Mirosław, radni Powiatu Lubelskiego w osobach: Maria Studzińska, Urszula Paździor, Grzegorz Widelski oraz Mateusz Winiarski, jak również dyrektorzy i pracownicy Starostwa Powiatowego w Lublinie, dyrektorzy jednostek podległych, kierownicy i pracownicy PCPR i PZON w Lublinie.

Spotkanie poprowadziła Aneta Hałabis - Przewodnicząca PZON w Lublinie, Przewodnicząca Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Uroczystości tradycyjnie rozpoczęły się przemówieniami gospodarzy oraz zaproszonych gości. Następnie wręczono podziękowania dedykowane Ośrodkom Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Lubelskiego. Specjalne podziękowanie otrzymało Centrum Usług Społecznych w Bełżycach i Dorota Frąk - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kiełczewicach. Wręczono także imienne wyróżnienia dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie oraz pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i pieczy zastępczej, tj. Domu Pomocy Społecznej w Matczynie, Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Bełżycach, Domów Dziecka w Woli Gałęzowskiej oraz Domów Dziecka w Przybysławicach i Dąbrowicy. Dyrektorzy wyżej wymienionych jednostek również otrzymali zasłużone podziękowania.

Podczas drugiej części spotkania Stowarzyszenie Bezpieczna Lubelszczyzna zaprezentowało pokaz samoobrony w zakresie bezpieczeństwa pracowników socjalnych, a Katarzyna Walczewska przeprowadziła wykład pt. „Rola instytucji pomocowych w zakresie zwiększania świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie”.

Z okazji obchodów Dnia Pracownika Socjalnego pragniemy podziękować wszystkim gościom za wspólne świętowanie, dotychczasową współpracę, wzajemną życzliwość i sprawne realizowanie zadań, na rzecz drugiego człowieka, z zakresu polityki społeczne.

 

Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa