AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Konkurs dla klas I-VI szkół podstawowych Kampania Kolejowe ABC

plakat kampanii Kolejowe ABC
09
września
2022

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że Urząd Transportu Kolejowego organizuje konkurs dla klas I-VI szkół podstawowych w ramach projektu „Kampania Kolejowe ABC II”.

Kampania jest skierowana do dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz ich rodziców, nauczycieli i wychowawców. Projekt został objęty patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka, co stanowi wyróżnienie podkreślające wagę działań edukacyjnych prowadzonych przez Urząd Transportu Kolejowego. Kampania jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

W ramach projektu prowadzone są zajęcia edukacyjne w szkołach i przedszkolach znajdujących się na terenie gmin, w których doszło do niebezpiecznych zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych czy tzw. dzikich przejściach. Poza lekcjami realizowana jest ogólnopolska kampania medialna dotycząca bezpieczeństwa na terenach kolejowych. Organizowane są także konkursy, które mają na celu zapoznanie dzieci z zasadami przekraczania przejazdów kolejowych oraz poruszania się w pobliżu torów, na dworcach i peronach.

1 września 2022 r. rozpoczął się konkurs na najlepszą pracę plastyczną dla uczniów klas I-VI szkoły podstawowej, prezentującą zasady bezpieczeństwa na obszarach kolejowych z wykorzystaniem głównych elementów Kampanii Kolejowe ABC II. Praca musi zawierać widoczną postać nosorożca Rogatka, logo Kampanii Kolejowe ABC II oraz sytuację pokazującą bezpieczne zachowanie na terenach kolejowych (np. na peronach, w pobliżu torów, przed przejazdem kolejowo-drogowym). W konkursie przewidziane są bardzo atrakcyjne nagrody zarówno dla biorących w nim udział uczniów, jak i dla uczestniczących szkół.

Nagrody dla zwycięskiego zespołu:
profesjonalny plac do zabaw i ćwiczeń wraz z montażem dla szkoły (lub ekwiwalent w wysokości
20 000 zł na zakup innego rodzaju sprzętu, jeśli infrastruktura szkoły uniemożliwiałaby montaż),

wyświetlenie pracy zespołu jako elementu wideomappingu podczas wydarzenia edukacyjnoinformacyjnego organizowanego przez Urząd Transportu Kolejowego,

wyjazd na 3-dniową zieloną szkołę.

Nagrody dla pięciu wyróżnionych zespołów:
urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu wraz z montażem dla szkoły (lub ekwiwalent w wysokości 5 000 zł na zakup innego rodzaju sprzętu, jeśli infrastruktura szkoły uniemożliwiałaby montaż).

Dla wszystkich uczestników:
wyjątkowe
opaski na rękę.

Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa