AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Nabór do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim na lata 2022-2025

logo napis powiat lubelski
04
maja
2022

Starosta Lubelski zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwane dalej Organizacjami), prowadzące działalność statutową na terenie powiatu lubelskiego, z siedzibą w powiecie lubelskim, do zgłaszania kandydatur do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim na lata 2022-2025.

Rada składa się z 9 członków w tym pięciu przedstawicieli Organizacji.

 

Zgłoszenia kandydatów Organizacje mogą dokonać w nieprzekraczalnym terminie od 5 do 20 maja 2022 roku poprzez przesłanie karty zgłoszenia kandydata pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Lublinie, ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin lub składając ją osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Lublinie. Decyduje data wpływu do urzędu.

 

Wzór karty zgłoszenia kandydata stanowi Załącznik do poniższego Ogłoszenia. Prosimy o składanie dokumentów w kopercie opatrzonej nazwą Biuro ds. Informacji i  Promocji z dopiskiem PRDPP.

Szczegóły trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim znajdują się w Uchwale Nr XIX /170/2016 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 17 marca 2016 r. zmienionej Uchwałą Nr XXXII/328/2017 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 30 marca 2017r.

 

Do pobrania:

Ikona pdfUchwała Nr XIX/170/2016 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [192.89 KB]

Ikona pdfUchwała Nr XXXII/328/2017 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [202.39 KB]

Ikona doc Karta zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [45.00 KB]

 

Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa