AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania Strefy Green Human Space

moment wręczania prezentów dla laureatów konkursu UMCS
07
kwietnia
2022

7 kwietnia br. w siedzibie Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS odbyło się rozstrzygnięcie konkursu studenckiego na opracowanie koncepcji zagospodarowania Strefy Green Human Space w Pszczelej Woli.

Powiat Lubelski 4 października 2021 r. podpisał porozumienie z UMCS w Lublinie dotyczące zasad i warunków współpracy naukowej, badawczo-rozwojowej i edukacyjnej m. in. w obszarze przygotowania przez Instytut UMCS koncepcji powstania Green Human Space w Pszczelej Woli, uwzględniające powstanie Centrum Rozwoju i Transferu Zielonych Technologii oraz Kompleksu Muzealno-Wystawienniczego, a także odnowę terenów zielonych i stworzenie centrów bioróżnorodności bazujących na obiektach neutralnych klimatycznie.

W związku z powyższym UMCS w Lublinie - Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej wraz z Powiatem Lubelskim zorganizowali dodatkowo konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania Strefy Green Human Space w Pszczelej Woli.

Konkurs miał charakter otwarty, studialny i jednoetapowy i był skierowany do studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS.

Celem konkursu było przygotowanie wstępnych propozycji do opracowania koncepcji zagospodarowania strefy Green Human Space w Pszczelej Woli w gminie Strzyżewice. Strefa Green Human Space ma stanowić wielofunkcyjny i innowacyjny ośrodek stymulujący rozwój społeczno-gospodarczy województwa lubelskiego. Ma łączyć aktywności edukacyjne, naukowe, badawcze, wdrożeniowe i komercyjne. Będzie również pełnić rolę rekreacyjno-edukacyjną dla mieszkańców regionu. Głównym podmiotem kształtującym strefę będzie Powiat Lubelski i działające w jego imieniu Starostwo Powiatowe w Lublinie. 

7 kwietnia br. (czwartek) o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS odbyło się rozstrzygnięcie konkursu i została zorganizowana wystawa pokonkursowa. Przyznano dwa równorzędne II-gie miejsca. Laureaci konkursu otrzymali nagrodę, ufundowaną przez Powiat Lubelski, w postaci nagrody pieniężnej w wysokości 2 000 zł.

wystąpienie Starosty Lubelskiego podczas spotkania

kadra profesorka wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

bannery reklamowe UMCS i Powiatu Lubelskiego

moment wręczania nagród

laureaci konkursu

laureaci konkursu

 

Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa