AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Dzień Pracownika Socjalnego

na zdjęciu znajduje się Jacek Figarski - dyrektor powiatowego centrum pomocy rodzinie w Lublinie na mównicy podczas obchodów dnia pracownika socjalnego
19
listopada
2021

19 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Lublinie odbyły się Powiatowe uroczystości z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Od 1990 roku mocą ustawy o pomocy społecznej dzień 21 listopada wpisany jest w kalendarz świąt obchodzonych przez wszystkich pracowników realizujących zadania w obszarze polityki społecznej.

Organizatorami tegoż ważnego święta byli: Starosta Lubelski Zdzisław Antoń i Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie Jacek Figarski. W uroczystości udział wzięli Wójtowie i Burmistrzowie z terenu Powiatu Lubelskiego wraz z Kierownikami i Dyrektorami jednostek organizacyjnych realizujących zadania z zakresu polityki społecznej, Wicestarosta Lubelski Andrzej Chrząstowski, Członkowie Zarządu Powiatu Grzegorz Kozioł i Sylwia Pisarek Piotrowska, Skarbnik Powiatu Lubelskiego Marta Janeczko, Sekretarz Powiatu Lubelskiego Artur Rumiński, Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Mariusz Kidaj. W imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego Tomasz Nowosad Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, Przewodniczący i Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Lublinie Krzysztof Chmielik i Zofia Sieńko, Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Urszula Paździor wraz z członkiem komisji Grzegorzem Widelskim, Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie Magdalena Filipek-Sobczak, Pełnomocnik Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Waldemar Wapiński, Naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Lublinie oraz dwóch pracowników Wydziału Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych, Dyrektorzy i Kierownicy jednostek podległych: Dorota Frąk, Urszula Zielińska, Sławomir Piotrowski, Rafał Lipert, Marian Podsiadły oraz Justyna Gutek, Kierownicy i pracownicy PCPR i PZON w Lublinie.
Spotkanie poprowadziła Aneta Hałabis Przewodnicząca PZON w Lublinie, Przewodnicząca Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
Kluczowym punktem uroczystości było wręczenie podziękowań Wójtom, Burmistrzom oraz Kierownikom i Dyrektorom wszystkich jednostek realizujących zadania w obszarze polityki społecznej. Decyzją Starosty Lubelskiego oraz Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie wręczone zostało również imienne wyróżnienie dla Moniki Gąsławskiej pracownika PCPR w Lublinie.
Podczas drugiej części spotkania odbył się wykład pt. „Zapewnienie bezpieczeństwa sanitarno – epidemiologicznego osobom dotkniętym lub zagrożonym przemocą w rodzinie”, który poprowadziła Pani Katarzyna Walczewska oraz pokaz sposobów samoobrony w zakresie bezpieczeństwa pracowników socjalnych, który zaprezentowało nam Stowarzyszenie Bezpieczna Lubelszczyzna.
Podsumowując spotkanie dziękujemy za współpracę, wspólnie realizowanie zadań z zakresu polityki społecznej, ale i też za tak uroczyste wspólne świętowanie.
 
wicestarosta lubelski Andrzej Chrząstowski
prowadząca spotkanie Aneta Hałabis
Starosta Lubelski - Zdzisław Antoń
dyrektor powiatowego centrum pomocy rodzinie w Lublinie - Jacek Figarski
zaproszeni goście
zaproszeni goście
szkolenie
pokaz samoobrony
Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa