AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Przekształcenie Oddziału Chorób Wewnętrznych w Oddział II poziomu zabezpieczenia COVID – 19.

logo i napis samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w Bychawie
16
listopada
2021

Dyrekcja SPZOZ w Bychawie informuje, że na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego ZD-II.967.1.286.2021.MK2 z dnia 10.11.2021 r., z dniem dzisiejszym, tj. od 12 listopada 2021 r. do odwołania, następuje przekształcenie Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Bychawie w Oddział „Covidowy”, złożony z 35 łóżek, w tym 2 łóżek respiratorowych oraz 5 łóżek obserwacyjnych.

Podjęcie działań i przedsięwzięć w tym zakresie jest następstwem bardzo trudnej sytuacji epidemicznej zarówno na obszarze całego województwa lubelskiego, jak też na terenie gmin pozostających pod pieczą SPZOZ w Bychawie. Przekształcenie i uruchomienie funkcjonowania Oddziału „Covidowego” zostało poprzedzone pozyskaniem dodatkowego, specjalistycznego personelu medycznego, realizacją szeregu prac adaptacyjno-modernizacyjnych oraz zabezpieczeniem dodatkowego, niezbędnego wyposażenia i urządzeń, pozwalających na świadczenie opieki zdrowotnej dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia lub zakażonych wirusem SARS-CoV-2 (między innymi: pozyskanie z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych kontenerowego generatora tlenu medycznego, zakup i montaż systemu monitorowania pacjentów).

Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa