AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Zarząd Powiatu w Lublinie serdecznie zaprasza do konsultacji społecznych

siedzący ludzie słuchający mężczyzny stojącego koło tablicy multimedialnej
14
października
2021

Na podstawie uchwały Nr XXXII/327/2017 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, Zarząd Powiatu w Lublinie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) działające na terenie powiatu lubelskiego do zgłaszania uwag, opinii i wniosków dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lubelskiego.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lublinie.
 
Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie następujących informacji:
1)      nazwa i adres,
2)      dane rejestrowe,
3)      osoby uprawnione do reprezentowania organizacji,
4)      imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.
 
 
Konsultacje będą przeprowadzone w formie:
1) zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: p.kotarski@powiat.lublin.pl,
2)    zgłaszania uwag i opinii na piśmie pocztą na adres:
                       
       Starostwo Powiatowe w Lublinie ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin
 
Uwagi i opinie można przesyłać w dniach 15 października -  29 października 2021 r.
 
Dokumenty do pobrania:
 
Projekt uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lubelskiego wraz z uzasadnieniem i załącznikami do uchwały. Załącznik Nr 1 stanowiący wykaz wszystkich aptek funkcjonujących na terenie powiatu lubelskiego oraz Załącznik Nr 2 stanowiący wykaz dyżurów aptek na ternie Gminy Bychawa oraz załącznik Nr 3 stanowiący wykaz dyżurów aptek na terenie gminy Bełżyce.
 
Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa