AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Przypominamy obowiązujące rozporządzenie w sprawie ustanowienia ograniczeń w związku z wystąpieniem stanu epidemii

brak
01
października
2021

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przypomina o obowiązujących obostrzeniach, wynikających z pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej zakażeń SARS-CoV-2.

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przypomina o obowiązujących obostrzeniach, wynikających z pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej zakażeń SARS-CoV-2.

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną zakażeń SARS CoV-2 oraz nowych wariantów wirusa Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przypomina o obowiązkach wynikających z zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. () w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 ze zm.).

Pojawienie się nowych wariantów wirusa SARS-CoV-2 i ich zwiększona zdolność przenoszenia wymuszają konieczność wdrożenia i przestrzegania zasad wzmożonego reżimu sanitarnego, tj.:

- dystansu społecznego

- środków ochrony indywidualnej 

-preparatów do dezynfekcji rąk

Należy mieć również na uwadze, że odsetek szczepień w populacji ogólnej jest nadal bardzo niski i ryzyko zakażeń stwarzane przez pandemię wywołaną wirusem SARS-CoV-2 waha się od niskiego do umiarkowanego dla zaszczepionej populacji ogólnej do bardzo wysokiego dla nieszczepionej populacji narażonej. W związku z powyższym przypominamy, iż szczepienia to skuteczny środek ochrony przez zakażeniem i ciężkim przebiegiem COVID-19.

 Przypominamy – żeby zminimalizować ryzyko zarażenia, należy stosować się do zaleceń:

– zakrywać usta i nos za pomocą maseczki;

– często myć i dezynfekować ręce;

–  zachować dystans;

– stosować odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania;

– unikać dotykania oczu, nosa i ust;

– zasięgnąć pomocy medycznej – jeśli występuje gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu;

–  często wietrzyć pomieszczenia, w których przebywamy.

 

Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa