AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

OFERTA FINANSOWA Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

logo Agencja Rozwoju Przemysłu
19
lipca
2021

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. udziela pożyczek na sfinansowanie inwestycji i kapitału obrotowego, realizację kontraktów, wdrożenie działań zwiększających efektywność prowadzonej działalności gospodarczej oraz restrukturyzację.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. udziela pożyczek na sfinansowanie inwestycji i kapitału obrotowego, realizację kontraktów, wdrożenie działań zwiększających efektywność prowadzonej działalności gospodarczej oraz restrukturyzację.

Pożyczki dla dużych przedsiębiorstw

Przedmiot finansowania:

• realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych,

• wsparcie płynności finansowej przedsiębiorców, zasilenie w kapitał obrotowy, finansowanie kontraktów i zamówień.

Profil przedsiębiorcy:

• duży przedsiębiorca 1,

• przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe lub handlowe, z wyłączeniem rolnictwa i działalności deweloperskiej prowadzonej w oparciu o mieszkaniowe rachunki powiernicze.

Warunki finansowania:

• pożyczki udzielane są w PLN,

• kwota, okres finansowania, harmonogram spłaty, w tym okres karencji jest ustalany indywidualnie dla każdej pożyczki,

• oprocentowanie: WIBOR 1/3/6M + marża ustalana w zależności od oceny ryzyka związanego z udzielanym finansowaniem oraz poziomu oferowanych zabezpieczeń,

• możliwość współfinansowania z inną instytucją finansową/bankiem (finansowanie typu „club deal” lub konsorcjalne).

Zabezpieczenia:

• na poziomie nie mniej niż 120% wartości udzielanego finansowania,

• zabezpieczenia rzeczowe (hipoteka, zastaw),

• zabezpieczenie uzupełniające: poręczenie wg Prawa cywilnego (dłużnik rzeczowy lub solidarny), weksel własny in blanco z deklaracja wekslową, pełnomocnictwo do rachunku bankowego, oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

https://www.arp.pl/uslugi-finansowe

1 przedsiębiorca inny niż mikro, mały lub średni w rozumieniu załącznika nr I do rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

 

Pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw

Przedmiot finansowania:

• realizacja projektów inwestycyjnych,

• finansowanie niedoboru kapitału obrotowego,

• finansowanie realizacji kontraktów.

Profil przedsiębiorcy:

• mały lub średni przedsiębiorca2,

• przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe lub handlowe, z wyłączeniem rolnictwa i działalności deweloperskiej prowadzonej w oparciu o mieszkaniowe rachunki powiernicze,

• przychody roczne – na poziomie co najmniej 4 mln PLN,

• ostatni rok obrotowy zakończony dodatnią EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja),

• pełna księgowość.

Warunki finansowania:

• pożyczki udzielane są w PLN,

• w przypadku finansowania inwestycji oczekiwany wkład własny na poziomie min. 20%,

• prowizja za udzielenie w wys. 0,2% płatna jednorazowo,

• oprocentowanie rynkowe: WIBOR 1/3/6M + marża zgodnie z siatką marż stosowaną w Parametryzatorze pożyczkowym opublikowanym na: https://www.arp.pl/uslugi-finansowe/parametryzator.

Minimalny poziom finansowania – 0,8 mln zł

Zabezpieczenia:

• wartość zabezpieczenia na poziomie min. 120% wartości wnioskowanego finansowania,

• Poręczenie Funduszu Poręczeniowego zrzeszonego w Krajowej Grupie Poręczeniowej,

• zabezpieczenie rzeczowe (hipoteka/zastaw),

• zabezpieczenie uzupełniające: poręczenie wg Prawa cywilnego (dłużnik rzeczowy lub solidarny), weksel własny in blanco z deklaracja wekslową, pełnomocnictwo do rachunku bankowego, oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

https://www.arp.pl/uslugi-finansowe

  2 w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

 

OFERTA FINANSOWA ARP S.A. W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oraz ARP Leasing Sp. z o.o., zgodnie z rządowym programem przeciwdziałania skutkom pandemii SARS-COV-2, stworzyły kompleksową ofertę skierowaną do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Budżet, jakim dysponują ARP S.A. i ARP Leasing Sp. z o.o. w ramach Tarczy Antykryzysowej, wynosi 1,7 mld zł.

 

POŻYCZKA OBROTOWA NA FINANSOWANIE DEFICYTU W KAPITALE OBROTOWYM

- kwota pożyczki od 0,8 mln zł do 5 mln zł - podmioty MŚP, 0,8 mln zł - 10 mln zł - podmioty duże,

- okres finansowania do 6 lat,

- okres karencji do 15 miesięcy.

POŻYCZKA OBROTOWA NA FINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ

- kwota pożyczki od 0,8 mln zł do 5 mln zł - podmioty MŚP, 0,8 mln zł - 10 mln zł - podmioty duże,

- okres finansowania do 2 lat,

- okres karencji do 12 miesięcy.

POŻYCZKA NA SPŁATĘ RAT KREDYTOWYCH

- kwota: pożyczki od 0,8 mln zł do 5 mln zł - podmioty MŚP, 0,8 mln zł - 10 mln zł - podmioty duże,

- okres finansowania do 12 miesięcy,

- okres karencji do 12 miesięcy.

Zapraszamy do Centrów Obsługi Przedsiębiorców. Nasi eksperci przedstawią najlepszą dla Ciebie ofertę

i pomogą wypełnić dokumenty. Wniosek możesz też złożyć online: www.arp-tarcza.pl

 

 Mapa Polski z zaznaczeniem adresów Centrów Ogsługi Przedsiębiorców w miastach tj. Warszawa, Lublin, Białystok, Katowice, Wrocław, Poznań, Gdynia

Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa