AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Porządek obrad XXXII sesji Rady Powiatu w Lublinie w dniu 21 lipca 2021 r.

na zdjęciu znajdują się Radni VI Kadencji Rady Powiatu Lubelskiego
15
lipca
2021

Porządek obrad XXXII sesji
Rady Powiatu w Lublinie
w dniu 21 lipca 2021 r.
(godz. 13:00)
 

1.       Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.       Przedstawienie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4.       Sprawozdanie Starosty Lubelskiego z prac Zarządu Powiatu w Lublinie.

5.       Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Gminy Garbów zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego, położonej w obrębie: Zagrody Przybysławskie, jednostka ewidencyjna: Garbów.

6.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy  na wynajęcie na okres do 3 lat pomieszczenia, znajdującego się w budynku administracyjnym posadowionym na nieruchomości  będącej własnością Powiatu Lubelskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym Bełżyce – Centrum,  jednostka ewidencyjna Bełżyce Miasto, stanowiącej działkę nr 1184 o pow. 1.4146 ha.

7.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy  na wynajęcie na okres do 3 lat mieszkania, znajdującego się w budynku administracyjnym posadowiony na nieruchomości  będącej własnością Powiatu Lubelskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym Bełżyce – Centrum,  jednostka ewidencyjna Bełżyce Miasto, stanowiącej działkę  nr 1184 o pow. 1.4146 ha.

8.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.

9.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2021.

10.   Interpelacje i zapytania radnych.

11.   Wnioski i oświadczenia radnych.

12.   Sprawy bieżące.

13.   Zamknięcie sesji. 

Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa