AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Wirtualny Dzień Otwarty - Dziękujemy, że z nami byliście!

zdjęcie szkoły i napis Wirtualny dzień otwarty
10
czerwca
2021

Nauczyciele Zespołu Szkół Rolniczych CKZ w Pszczelej Woli dwukrotnie zorganizowali Wirtualny Dzień Otwarty na platformie Teams dla przyszłych uczniów zainteresowanych nauką w naszej szkole.

Podczas tych dwóch dni na kandydatów czekali nauczyciele przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących. Na czatach i indywidualnych spotkaniach dostępnych było kilkunastu nauczycieli, którzy odpowiadali na pytania użytkowników, rozwiewali wątpliwości dotyczące rekrutacji i wyboru profilu szkoły. W czasie spotkania można było obejrzeć prezentacje o poszczególnych zawodach i typach szkół, z młodzieżą spotkał się też dyrektor szkoły – pan Marcin Kępowicz. Jest nam bardzo miło, że byliście z nami w te dni. Przypominamy, że nadal można umawiać się  na indywidualne spotkania z nauczycielami w szkole w Pszczelej Woli. Zadbamy o to, aby w bezpiecznych warunkach i z zachowaniem odpowiedniego dystansu pokazać chętnym osobom naszą szkołę i opowiedzieć o oferowanych kierunkach kształcenia.

Serdecznie zapraszamy!

Tel. do sekretariatu szkoły: 81 562-80-76.

 

W roku szkolnym 2021/2022 w ZSR CKZ w Pszczelej Woli postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest do klas pierwszych w następujących typach szkół:

Liceum Ogólnokształcące: klasa językowa, klasa sportowa (jeździecka), klasa sportowa (piłka nożna)

Technikum Pszczelarskie im Zofii i Tadeusza Wawrynów: Technik pszczelarz, Technik żywienia i usług gastronomicznych, Technik agrobiznesu, Technik rolnik, Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, Technik hodowca koni

Szkoła Branżowa I Stopnia: w zawodzie: kucharz, piekarz, jeździec

Szkoła Branżowa II Stopnia: w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Policealna Szkoła Administracji

ZAPRASZAMY!

Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa