AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Spotkanie dot. zmian wprowadzonych do ustawy o pomocy społecznej

na zdjęciu znajdują się uczestnicy spotkania
02
czerwca
2021

2 czerwca br. sali Starostwa Powiatowego w Lublinie odbyło się spotkanie, na którym zostały omówione zagadnienia dotyczące zmian wprowadzonych do ustawy o pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa podczas wykonywania czynności zawodowych oraz co za tym idzie obowiązku przeprowadzania przez pracodawcę szkoleń w zakresie bezpieczeństwa. Spotkanie zorganizowano z inicjatywy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie - Pana Jacka Figarskiego. W spotkaniu udział wzięli: przedstawiciel Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego - Kierownik oddziału ds. pomocy środowiskowej w Wydziale Polityki Społecznej - Pani Renata Rojek, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Pani Małgorzata Romanko, Kierownik Działu ds. Pieczy Zastępczej - Pan Sławomir Styk i Pani Aneta Hałabis - Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą w Lublinie oraz przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu lubelskiego. Gości przywitał Pan Jacek Figarski, później głos zabrali Pani Małgorzata Romanko oraz Pani Renata Rojek.

Pan Robert Persona - prezes zarządu Stowarzyszenia Bezpieczna Lubelszczyzna oraz Pan Radosław Łukanowski - ekspert ds. bezpieczeństwa Stowarzyszenia Bezpieczna Lubelszczyzna przedstawili prezentację dotyczącą spraw bezpieczeństwa z praktycznego punktu widzenia.  

 

zgromadzeni na sali

uczestnicy spotkania

uczestnicy spotkania

prowadzący szkolenie

Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa