AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Dzień Dziecka w Woli Gałęzowskiej

logo napis Powiat Lubelski
01
czerwca
2021

Z okazji dnia dziecka, w imieniu Zarządu Powiatu w Lublinie oraz Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie Pana Jacka Figarskiego przekazano na ręce Dyrektora Centrum Administracyjnego Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej Pana Mariana Podsiadłego dary na rzecz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych: Dom Dziecka w Woli Gałęzowskiej, Dom Dziecka „Oficyna” w Woli Gałęzowskiej oraz Dom Dziecka „Nowy Dom” w Woli Gałęzowskiej. W dniu 01.06.2021r. przekazania darów dokonali: Naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych Pani Anna Zielińska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie Pan Jacek Figarski, Kierownik Działu ds. Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie Pan Sławomir Styk.
 
Podarowane prezenty dla dzieci i młodzieży zamieszkujących placówki opiekuńczo-wychowawcze w Woli Gałęzowskiej nie tylko przyniosą im radość, ale również przyczynią się do ich wszechstronnego rozwoju, zarówno intelektualnego, jak i społecznego.
 
marian podsiadło, jacek figarski, anna zielińska podczas przekazywania darów na ręce dyrektora
przekazywanie darów jacek figarski, anna zielińska oraz marian podsiadły
 
Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa