AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Współpraca budująca przyszłość

na zdjęciu znajduje się Starosta Lubelski oraz Wicestarosta Lubelski w towarzystwie przedstawicieli
27
maja
2021

Od marca 2020r. na terenie Zespołu Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach działa pracownia konstruktorska prowadząca prace rozwojowe w obszarze budowy innowacyjnych pojazdów elektrycznych, wykorzystania wodoru w napędach pojazdów oraz budowy specjalistycznego oprzyrządowania do napędów elektrycznych. Pracownia Projektowo Konstrukcyjna powstała dzięki nawiązaniu w 2019r. współpracy pomiędzy Powiatem Lubelskim i Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Elektrotechniki w Warszawie.

Rozwijając dotychczasową współpracę w dniu 26 maja 2021r., w Lublinie partnerzy zawarli „Umowę o Współpracy Naukowo Badawczej” pozwalającą na kontynuowanie i rozwijanie prac w perspektywie finansowej UE 2021-2027.

Dzięki współpracy z Instytutem oraz zawartej umowie Powiat Lubelski uzyskuje dostęp do kontaktów ze środowiskiem naukowym oraz wyników badań całej liczącej 38 polskich Instytutów naukowo badawczych zgrupowanych w Sieci Badawczej Łukasiewicz.

„Poprzez współpracę z Instytutem mamy zamiar wdrożyć na terenie powiatu nowoczesne rozwiązania w zakresie czystych, innowacyjnych  technologii w rolnictwie, energetyce oraz motoryzacji. Chcemy zatrzymać i dać szansę na rozwój naszych, wysokiej klasy specjalistów – tłumaczy starosta lubelski Zdzisław Antoń. – Chodzi o jakąś część tych wykształconych zasobów ludzkich z naszych uczelni, również ze szkół średnich. Mamy nadzieję, że zatrzymamy ich tutaj z korzyścią dla nas. Bowiem nie da się rozwijać jakiegokolwiek regionu bez zatrzymania w nim najlepszych ludzi, wykształconych na naszych uczelniach – tłumaczy w Radiu Lublin.

Również Instytut Elektrotechniki podchodzi do współpracy z dużym zaangażowaniem i dalekosiężnymi planami. Dyrektor placówki dr inż. Sebastian Wydra zainicjował utworzenie specjalnego zespołu koordynującego szczegółowy zakres i postępy wspólnych prac. Trwająca współpraca nakierowana jest  również na wykorzystanie efektów możliwej współpracy i szans związanych z realizacją międzynarodowego projektu „Trójmorza”.

Po dotychczasowej i przyszłej współpracy spodziewamy się wielu pozytywnych efektów przekładających się na proponowaną ofertę edukacyjną w naszych szkołach oraz znaczący rozwój gospodarczy zarówno powiatu jak też województwa lubelskiego

Artur Rumiński - Sekretarz Powiatu Lubelskiego

 

Kalendarium współpracy

11 grudnia 2019r. – Zdzisław Antoń Starosta Lubelski występuje  z propozycją nawiązania współpracy.

• 3 stycznia 2020r.  – Wizyta studialna w Piotrowicach i potwierdzenie chęci współpracy przy uruchomieniu Pracowni Konstrukcyjno Technologicznej Instytutu Elektrotechniki.

• 14 stycznia 2020r. – Potwierdzenie przygotowań do uruchomienia Pracowni Konstrukcyjno Technologicznej.

• 22 luty 2020r. – Podpisanie Listu Intencyjnego o współpracy.

• 2 marzec 2020r. – Uruchomienie prac Biura Projektowo Konstrukcyjnego w Piotrowicach.

• 6 czerwca 2020r. – Otwarcie Biura Projektowo Konstrukcyjnego.

• 3 listopada 2020r. – List Intencyjny o wzajemnej współpracy pomiędzy Powiatem Lubelskim i Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Elektrotechniki.

• 26 maja 2021r. – Umowa o Współpracy Naukowo-Badawczej pomiędzy Powiatem Lubelskim i Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Elektrotechniki.

 

konferencja starosty lubelskiego zdzisława antonia

na zdjęciu znajduje się starosta lubelski Zdzisław Antoń

zdjęcie przedstawia rozpoczęcie konferencji prasowej

moment podpisania umowy

moment wymiany dokumentów

uścisk dłoniuścisk dłoni miedzy przedstawicielami instytutu a wicestarostą lubelskim

moment podpisania umowy

Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa