AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Posiedzenie Zespołu Sterującego w ramach projektu „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce”

Zdjęcie z posiedzenia
28
kwietnia
2021

W dniu 27 kwietnia 2021 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Sterującego w ramach projektu „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podczas spotkania przeanalizowano projekt porozumienia pomiędzy Gminą Bełżyce i Powiatem Lubelskim w sprawie koordynacji usług społecznych i zdrowotnych oraz współpracy z publicznymi służbami zatrudnienia dla mieszkańców gminy Bełżyce na terenie powiatu lubelskiego przy pomocy jednostek organizacyjnych Gminy Bełżyce oraz Powiatu Lubelskiego. Zaprezentowano i omówiono wnioski i rekomendacje z diagnozą potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w odniesieniu do planowanego katalogu usług społecznych.

Przedstawiono rekomendacje do Planu Wdrażania Centrum Usług Społecznych oraz co do dalszej realizacji projektu.
 
W spotkaniu udział wzięli Pan Andrzej Chrząstowski - Wicestarosta Powiatu Lubelskiego, Pan Ireneusz Łukcka – Burmistrz Bełżyc, Pani Edyta Filipczak – zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Pan Sylwester Bogacki - przedstawiciel Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Pan Jacek Figarski - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie, Pani Anna Ostasz- koordynator projektu, przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Bełżyce, Pan mecenas Arkadiusz Grzadkowski, Pani Urszula Zając- Główny księgowy projektu, przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Bełżyce, Pani Katarzyna Majkut- Asystent koordynatora projektu, przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Bełżyce, Pani Joanna Kaznowska i Bożena Dziewicka - przedstawicielki Gminy Bełżyce oraz Pani Grażyna Gwiazda – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie.
Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa