AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Porządek obrad XXIX sesji Rady Powiatu VI kadencji w Lublinie

na zdjęciu znajdują się radni VI kadencji rady powiatu lubelskiego
16
kwietnia
2021

XXIX sesja Rady Powiatu w Lublinie VI kadencji odbyła się w dniu 22 kwietnia 2021 r. o godz. 13:00. w formie zdalnej.

  

1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.    Przedstawienie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4.    Sprawozdanie Starosty Lubelskiego z prac Zarządu Powiatu w Lublinie.

5.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Domowi Dziecka „Dworek” w Dąbrowicy.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Centrum Administracyjnemu Domu Dziecka w Przybysławicach.

7.    Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej  w Bychawie.

8.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Lubelskiego w zakresie odtworzenia drogi dojazdowej do działki nr 324 położonej we wsi Stara Wieś II Gmina Bychawa.

9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.

10.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2021.

11.   Interpelacje i zapytania radnych.

12.   Wnioski i oświadczenia radnych.

13.   Sprawy bieżące.

14.   Zamknięcie sesji. 

Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa