AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie zaprasza do składania wniosków o pożyczkę na preferencyjnych warunkach!

logo i napis wfośigw - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
31
marca
2021

Eksperci z WFOSiGW w Lublinie udzielać będą Państwu wszelkich informacji dotyczących pożyczek.

NA WNIOSKI CZEKAMY PRZEZ CAŁY ROK (wzór wniosku dostępny jest na stronie www.wfos.lublin.pl)
 
Pożyczka udzielana jest na okres do 10 lat, przy preferencyjnym oprocentowaniu 2% w skali rocznej BEZ ŻADNYCH DODATKOWYCH KOSZTÓW
 
  • Istnieje możliwość udzielenia karencji w spłacie pożyczki.

  • Wysokość dofinansowania w formie pożyczki może wynosić do 100 % całkowitego kosztu zadania netto, tj. bez pozycji „VAT naliczony”, jeżeli podatek ten nie jest kosztem u Pożyczkobiorcy.

  • Warunkiem uzyskania pożyczki jest przedstawienie przez wnioskodawcę zaakceptowanej przez Fundusz formy zabezpieczenia jej spłaty, (minimalna wartość zabezpieczenia powinna być równa kwocie pożyczki powiększonej o 30%) oraz oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej(zdolności kredytowej) wnioskodawcy
 
Pomoc finansowa w postaci pożyczek ma służyć ochronie środowiska oraz wspierać zrównoważony rozwój m.in.:
 
  • Ochrona atmosfery ( np. poprawa efektywności energetycznej, w tym termomodernizację budynków; budowę/rozbudowę instalacji OZE, rozwój transportu zeroemisyjnego, w tym zakup samochodów elektrycznych/stacji ładowania pojazdów elektrycznych, budowę lub modernizację lokalnych sieci ciepłowniczych;).
  • Ochrona wód, gospodarka wodna (np. budowa/rozbudowa kanalizacji sanitarnej; budowę/rozbudowa oczyszczalni ścieków; budowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody; budowa/rozbudowa sieci wodociągowych).
  • Ochrona ziemi (np. budowa/modernizacja instalacji przetwarzania odpadów; technologie związane z zapobieganiem powstawaniem odpadów)
  • Nadzwyczajne zagrożenia środowiska ( np. wsparcie ratownictwa chemicznego i ekologicznego, Doposażenie w sprzęt i środki techniczne jednostek Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz innych służb realizujących zadania w zakresie ochrony środowiska, w szczególności ochrony przeciwpożarowej w lasach.)

 

Beneficjenci m.in. :

  • jednostki samorządu terytorialnego
  • przedsiębiorstwa
  • spółdzielnie mieszkaniowe

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

Ochrona wód i ochrona ziemi

tel. 81 531 79 18

Gospodarka wodna i nadzwyczajne zagrożenia i środowiska

tel. 81 531 79 20

Ochrona atmosfery

tel. 81 531 79 10

Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa