AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego za rok 2020

na zdjęciu widać uproszczony kontur granic Polski, w środku widnieją 3 postaci, z lewej kobieta, w środku osoba na wózku inwalidzkim a z prawej mężczyzna. pod spodem napis: Dostępność PLUS
30
marca
2021

Podstawa prawna: Art.11 ust.1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).

Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wprowadza obowiązek raportowania stanu zapewniania dostępności przez każdy podmiot publiczny.

Do 31 marca 2021 r., a następnie co kolejne 4 lata, każdy podmiot publiczny musi opracować raport obrazujący przede wszystkim to, jak spełnia minimalne wymagania w zakresie zapewniania dostępności opisane w art.  6 ustawy. Raport ten powinien zostać opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej danego podmiotu lub jego stronie internetowej, jeśli nie posiada BIP.

Ustawa zobowiązuje także ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego do opracowania i udostępnienia w BIP formularza  raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Formularz ten powinien zostać wykorzystany do sporządzenia raportu.

 

Ikona pdfRaport o stanie dostępności za rok 2020, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [104.84 KB]

Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa