AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Nowa siedziba Domu Dziecka ,,Dworek"

zdjęcie przedstawia nową siedzibę Domu Dziecka ,,Dworek"
19
lutego
2021

19.02.2021 r. odbyło się otwarcie nowej siedziby Domu Dziecka ,,Dworek" w Dąbrowicy.

W dniu 19 lutego 2021 roku w Dąbrowicy gm. Jastków, odbyło się uroczyste otwarcie nowej lokalizacji placówki opiekuńczo – wychowawczej funkcjonującej na terenie Powiatu Lubelskiego „Dom Dziecka „Dworek” (wcześniej Dom Dziecka „Dworek”
w Przybysławicach). W uroczystości otwarcia uczestniczyli Pan Andrzej Chrząstowski Wicestarosta Lubelski, Pan Krzysztof Chmielik Przewodniczący Rady Powiatu w Lublinie, Pani Magdalena Filipek – Sobczak Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości, Pan Jacek Figarski Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie, Pani Małgorzata Kotarska Naczelnik Wydziału Inwestycji i Funduszy Pomocowych, Pani Małgorzata Białogrzywy Dyrektor Centrum Administracyjnego Domu Dziecka w Przybysławicach oraz ks. dr Waldemar Głusiec proboszcz parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dąbrowicy, który poświęcił nowo otwarty budynek.

 

Placówka jest przeznaczona dla 14 wychowanków i spełnia wszelkie standardy w celu stworzenia dzieciom właściwej opieki, wychowania, rozwoju, zaspokajania ich potrzeb oraz zapewni podopiecznym warunki zbliżone do życia rodzinnego.

 zdjęcie przedstawia uczestników uroczystości przed nowym budynkiem Domu Dziecka

 moment uroczystego przecięcia wstęgi przez Wicestarostę Lubelskiego - Andrzeja Chrząstowskiego

zdjęcie przedstawia jeden z pokoi dla

Zdjęcie przedstawia nowy dom Dziecka

 

Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa