AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Ogłoszenie Starosty Lubelskiego o naborze kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Lublinie

brak
17
lutego
2021

Starosta Lubelski informuje o naborze kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Lublinie na kadencję 2021 – 2025.

Zgodnie z art. 23 ust. ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 z późn. zm.)  do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Lublinie uprawnione są działające na terenie powiatu:

1) terenowe struktury każdej organizacji związkowej reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego;

2) terenowe struktury każdej organizacji pracodawców reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego;

3) społeczno - zawodowe organizacje rolników, w tym związki zawodowe rolników indywidualnych i izby rolnicze;

4) organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo problematyką rynku pracy.

            Ponadto Starosta może powoływać w skład Rady Rynku Pracy trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy  i autorytecie w obszarze działania tej Rady.

Ogłoszenie w tej sprawie, jak również wzór karty zgłoszenia w wersji edytowalnej, zostają zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lublinie http://splublin.bip.lubelskie.pl w zakładce OGŁOSZENIA – Aktualności oraz stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie http://lublin.praca.gov.pl  - Aktualności. Zgłoszenia kandydata należy dokonać w formie pisemnej, zgodnie z załączonym do niniejszego ogłoszenia wzorem karty zgłoszenia kandydata, w terminie 15 dni roboczych od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie, a w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 23 ust.3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, do których skierowano pisemne zaproszenie -

w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania zaproszenia. Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie przez operatora pocztowego pod adres: Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, ul. Mełgiewska 11c, 20- 209 Lublin lub złożyć w Punkcie podawczym PUP w Lublinie. O rozpatrzeniu zgłoszenia decyduje data wpływu do Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie.

            Decyzję o powołaniu kandydata w skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Lublinie podejmuje Starosta Lubelski w formie Zarządzenia. Starosta informuje  organy i organizacje, w terminie 30 dni roboczych od dnia zakończenia  przyjmowania zgłoszeń, o terminie posiedzenia inaugurującego.

 

Załączniki:

Ikona docxKARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY w LUBLINIE , plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [22.28 KB]

Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa