AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Porządek obrad XXVI sesji Rady Powiatu VI kadencji w Lublinie

na zdjęciu znajdują się Rady Powiatu VI kadencji
22
stycznia
2021

Porządek obrad XXVI sesji Rady Powiatu VI kadencji w Lublinie, która odbędzie się dnia 28 stycznia 2021 r.

Porządek obrad XXVI sesji
Rady Powiatu w Lublinie,
która odbędzie się 28 stycznia 2021 r. (godz. 13:00)

 

 

1.     Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Przedstawienie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4.     Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.

5.     Zapoznanie się ze sprawozdaniami z pracy Komisji Rady Powiatu za rok 2020  (informacja).

6.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Powiatu w Lublinie na 2021 rok.

7.     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Rady Powiatu w Lublinie na 2021 rok.

8.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Gminy Garbów nieruchomości będącej własnością Powiatu Lubelskiego, położonej w Garbowie gm. Garbów, stanowiącej działkę nr 451/12 o pow. 0.0240 ha.

9.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2021-2024.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród za wybitne osiągnięcia w działalności sportowej.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublinie.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2021.

15.  Interpelacje i zapytania radnych.

16.  Wnioski i oświadczenia radnych.

17.  Sprawy bieżące.

18.  Zamknięcie sesji. 

Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa