AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Rusza projekt LUBELSKI PARK WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

na zdjęciu znajduje się grupa ubranych oficjalnie ludzi oraz napis z zaproszeniem do udziału w projekcie
21
stycznia
2021

LUBELSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY S.A. zaprasza do wzięcia udziału w projekcie LUBELSKI PARK WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Maksymalna kwota dotacji wynosi 52 200zł.

GRUPA DOCELOWA
Projekt skierowany jest 50 do osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej mieszkających na terenie województwa lubelskiego. Zaplanowane w projekcie kompleksowe wsparcie w zakresie rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej skierowane jest do osób bezrobotnych (w tym zarejestrowanych w urzędzie pracy jako bezrobotne), biernych zawodowo, ubogich osób pracujących, osób pracujących na umowach krótkoterminowych lub cywilnoprawnych, których wynagrodzenie nie przekracza wysokości minimalnego wynagrodzenia. Ze wsparcia skorzystać mogą imigranci, reemigranci oraz osoby odchodzące z rolnictwa.
 
W szczególności zapraszamy:
• osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej),
• kobiety,
• osoby z niepełnosprawnościami,
• osoby długotrwale bezrobotne,
• osoby o niskich kwalifikacjach
 
FORMY WSPARCIA
• Wsparcie szkoleniowo-doradcze, które przyczyni się do nabycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do założenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej;
✓ Szkolenie ABC przedsiębiorczości;
✓ Indywidualne wsparcie doradcze
• Bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej maksymalnie w kwocie do 27 000 zł;
• Wsparcie pomostowe dla założonych działalności gospodarczych przez pierwsze 12 miesięcy funkcjonowania w kwocie do 2100 zł/mc.
 
TERMIN REALIZACJI
Do 30.04.2022r.
 
WIĘCEJ INFORMACJI
• www.lpnt.pl
• 81 534 61 00 w.23 lub 506 971 270
• e-mail: parkwspierania@lpnt.pl
• biuro projektu: ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin
Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa