AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Podpisanie umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn. „Lubelska Akademia Aktywności”

uscisk dłoni
08
stycznia
2021

Podpisanie umowy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu z zakresu aktywnej integracji społeczno-zawodowej poprzedziły dogłębne konsultacje społeczne oraz analiza potrzeb regionu, przeprowadzone przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Pana Jacka Figarskiego oraz Pana Pawła Gawryszczaka – Specjalistę ds. projektów, działającego w imieniu Zarządu FUNDACJI NA RZECZ SENIORÓW „BONUM VITAE”.

W dniu 08 stycznia 2021 r., pomiędzy Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Panem Jackiem Figarskim, a Prezesem Zarządu FUNDACJI NA RZECZ SENIORÓW „BONUM VITAE”, Panem Piotrem Nakoniecznym, doszło do podpisania umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn. „Lubelska Akademia Aktywności”.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do rozwoju społeczno-zawodowego osób                                                  z niepełnosprawnościami z powiatu lubelskiego. Co najmniej 36 osób uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje zawodowe, co najmniej 12 osób po opuszczeniu projektu podejmie zatrudnienie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

na zdjęciu uwieczniony został uścisk dłoni dyrektora Jacka Figarskiego oraz Prezesem Zarządu FUNDACJI NA RZECZ SENIORÓW „BONUM VITAE”, Panem Piotrem Nakoniecznym

na zdjęciu znajduje się dyrektor PCPR Jacek Figarski oraz Prezes Zarządu Fundacji BONUM VITAE tuż przed podpisaniem porozumienia

Na zdjęciu uwieczniono moment podpisania porozumienia pomiędzy PCPR a Fundacją BONUM VITAE 

Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa