AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

SPOTKANIE DOTYCZĄCE UTWORZENIA MIESZKANIA CHRONIONEGO

spotkanie dyrektorów na sali konferencyjnej
07
stycznia
2021

W dniu 07.01.2021 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie z inicjatywy Dyrektora Centrum Pana Jacka Figarskiego w związku z informacją Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie dotyczącą realizacji działania 4.7 Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, oraz możliwości wsparcia finansowego zadań określonych w art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2017 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) w zakresie rozwoju mieszkań chronionych i możliwości uzyskania dofinansowania na ten cel w 2021 r. odbyła się narada z przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej, jednostek organizacyjnych pieczy zastępczej i pomocy społecznej z terenu Powiatu Lubelskiego.

W spotkaniu udział wzięli Dyrektor PCPR w Lublinie Pan Jacek Figarski, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Matczynie Pan Sławomir Piotrowski, w imieniu Dyrektora Centrum Administracyjnego Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej Pani Lidia Jankowska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżycach Pani Anna Ostasz oraz Kierownik Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Matczynie Pani Urszula Zielińska.

Celem spotkania była analiza potrzeb oraz możliwości utworzenia mieszkania chronionego dla najbardziej potrzebujących ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

 

 spotkanie dyrektorów na sali konferencyjnej

Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa