AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród za wybitne osiągnięcia w działalności sportow

na zdjęciu znajdują się siedzący tyłem do aparatu ludzie, uczestniczący w konsultacjach społecznych
04
stycznia
2021

Na podstawie uchwały Nr XXXII/327/2017 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami,

Zarząd Powiatu w Lublinie serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 późn. zm.) działające na terenie Powiatu Lubelskiego  do zgłaszania uwag, opinii, wniosków dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu  w Lublinie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród  za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród za wybitne osiągnięcia w działalności sportowej
 

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lublinie.

 

Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie następujących informacji:

  1. nazwa i adres,

  2. dane rejestrowe,

  3. osoby uprawnione do reprezentowania organizacji,

  4. imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

 

Konsultacje będą przeprowadzone w formie:

  1. zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
    a.kalinowska-galat@powiat.lublin.pl,
  2. zgłaszania uwag i opinii na piśmie pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Lublinie
    ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin

Uwagi i opinie można przesyłać od 5 stycznia do 18 stycznia 2021 r.

 

Dokumenty do pobrania:

Projekt uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród za wybitne osiągnięcia w działalności sportowej wraz z uzasadnieniem i załącznikiem do uchwały.

 

Ikona docxUchwała, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [21.26 KB]

Ikona docZałącznik do uchwały, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [77.50 KB]

Ikona docUzasadnienie, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [42.00 KB]

 

 

Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa