AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

na zdjęciu znajdują się siedzący tyłem do aparatu ludzie, uczestniczący w konsultacjach społecznych
04
stycznia
2021

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Na podstawie uchwały Nr XXXII/327/2017 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, Zarząd Powiatu w Lublinie serdecznie zaprasza
organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 późn. zm.) działające na terenie Powiatu Lubelskiego  do zgłaszania uwag, opinii, wniosków dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu
w Lublinie w sprawie
 szczegółowych warunków i trybu przyznawania
corocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Edukacji, Promocji
i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lublinie.

 

Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie następujących informacji:

1)    nazwa i adres,

2)    dane rejestrowe,

3)    osoby uprawnione do reprezentowania organizacji,

4)    imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

 

Konsultacje będą przeprowadzone w formie:

1) zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:       a.kalinowska-galat@powiat.lublin.pl,

2) zgłaszania uwag i opinii na piśmie pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Lublinie
ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin

 

 

Uwagi i opinie można przesyłać od 5 stycznia 2021 r. do 18 stycznia 2021 r.  

 

Dokumenty do pobrania:

Projekt uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania
i ochrony kultury
wraz z uzasadnieniem i załącznikiem do uchwały

 

Ikona docxuchwała Rady Powiatu w Lublinie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [18.67 KB]

Ikona docUzasadnienie uchwały, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [43.00 KB]

Ikona docxZałącznik do uchwały - wniosek o przyznanie nagrody, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [25.21 KB]

Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa