AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Porządek obrad XXV sesji Rady Powiatu VI kadencji w Lublinie

na zdjęciu znajdują się Radni VI Kadencji Rady Powiatu Lubelskiego
22
grudnia
2020

Porządek obrad XXV sesji Rady Powiatu, która odbędzie się dnia 29 grudnia o godz. 13:00

Porządek obrad XXV sesji
Rady Powiatu w Lublinie
w dniu 29 grudnia 2020 r.
(godz. 1300)
 
1.  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu  Lubelskiego.
a)  prezentacja prognozy finansowej;
a)     opinia RIO;
b)    opinie i wnioski komisji rady;
c)     dyskusja i głosowanie.
6.   Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021.
a)     prezentacja budżetu;
b)    opinia RIO;
c)     opinie i wnioski komisji rady;
d)    dyskusja i głosowanie.
 
7.    Przedstawienie raportu z wykonania „Powiatowego programu ochrony środowiska” za lata 2018 – 2019.
   8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Gminy Niedrzwica Duża udziału ½ części w nieruchomości będącej współwłasnością Powiatu Lubelskiego i Gminy Niedrzwica Duża w udziałach po ½ części, położonej  w Niedrzwicy Dużej gm. Niedrzwica Duża, stanowiącej działki nr 235/6 o pow. 0.2153 ha, nr 235/8 o pow. 0.2386 ha i nr 236/3 o pow. 0.3243 ha.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
na okres 3 lat  pomieszczenia o pow. 100,92 m2 usytuowanego
na pierwszym piętrze oraz pomieszczenia  o pow. 42,16 m2 usytuowanego w piwnicy wraz z wyposażeniem, sprzętem i aparaturą, znajdujących się  w wydzielonej części budynku, posadowionego nieruchomości będącej własnością Powiatu Lubelskiego, położonej w Bychawie gm. Bychawa, oznaczonej jako działka nr 1109/6
o pow. 0.2847 ha.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Wnioski i oświadczenia radnych.
15. Sprawy bieżące.
16. Zamknięcie sesji.  
 
 
 
 
Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa