AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Udzielanie wsparcia rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej w zakresie promowania działań prozdrowotnych z uwzględnieniem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

Goście uczestniczący w prelekcji
25
listopada
2020

W dniu 23.11.2020r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie w ramach „Powiatowego Programu Profilaktycznego w Zakresie Promowania i Wdrażania Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci w Rodzinach Zagrożonych Przemocą w Rodzinie na lata 2018-2021”. odbyła się prelekcja przeprowadzona przez specjalistę terapii uzależnień Pana Aleksandra Czop pt.” Udzielanie wsparcia rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej w zakresie promowania działań prozdrowotnych z uwzględnieniem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2".

W związku z panującym stanem epidemii powyższe przedsięwzięcie w tym roku miało formę hybrydową, zarówno on-line jak i w postaci stacjonarnej z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego. W spotkaniu  udział wzięli: Pan Zdzisław Antoń - Starosta Lubelski, Pan Andrzej Chrząstowski – Wicestarosta Lubelski, Pan Artur Rumiński – Sekretarz Powiatu Lubelskiego oraz Pan Jacek Figarski - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie.
W ramach zorganizowanej konferencji przeprowadzono nie tylko wykład na temat zagrożeń jakie niesie za sobą wirus SARS-Cov-2 w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, ale również omówiono sposoby przeciwdziałania zachowaniom patologicznym w takich rodzinach w czasie pandemii.
Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
grafika koncert
Kalendarz
wydarzeń
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa