AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Podpisanie podpisanie porozumienia intencyjnego ws. Modelu Centrum Usług Społecznych

Podpisanie umowy
20
listopada
2020

20 listopada 2020 r. Starosta Lubelski Zdzisław Antoń podpisał porozumienie intencyjne w sprawie podjęcia współpracy przy powstaniu i testowaniu Modelu Centrum Usług Społecznych w województwie lubelskim na terenie powiatu lubelskiego w gminie Bełżyce. Porozumienie zostało zawarte z Marszałkiem Województwa Lubelskiego Jarosławem Stawiarskim i Burmistrzem Bełżyc Ireneuszem Łucka.

Przy podpisywaniu obecni byli dyrektorzy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu województwa - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Małgorzata Romanko, powiatu - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Jacek Figarski i Anna Ostasz Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Bełżyce oraz Sekretarz Województwa Lubelskiego Róża Dyrka.

Dzięki inicjatywie ustawodawczej Prezydenta RP Andrzeja Dudy na poziomie lokalnym można tworzyć struktury koordynujące i integrujące usługi społeczne w formie Centrum Usług Społecznych. Zwiększą one dostęp dla wszystkich mieszkańców do tego rodzaju usług, a samorządom gminnym umożliwią trafniejsze i bardziej kompleksowe odpowiadanie na rosnące i zmieniające się potrzeby mieszkańców.

W ramach ogłoszonego konkursu jedynie 30 samorządów gminnych w Polsce, w tym jeden
z terenu powiatu lubelskiego tj. gmina Bełżyce, otrzymała środki na realizacją tak innowacyjnego rozwiązania w obszarze usług społecznych i zwiększenia ich dostępności.

Przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie, Regionalnego Polityki Społecznej w Lublinie i gminy Bełżyce będą w ramach powołanego Zespołu Sterującego koordynować powstanie i funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych.

Ponadto Gmina Bełżyce we współpracy finansowej z Powiatem Lubelskim, którego instytucje także mieszczą się w obiekcie, zamierza przeznaczyć fundusze z budżetu na przebudowę samego budynku przy ul. Fabrycznej 2B. W ten sposób poprawi jego dostępność i funkcjonalność.

 

Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
grafika koncert
Kalendarz
wydarzeń
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa