AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Porządek obrad XXIV sesji Rady Powiatu VI kadencji w Lublinie

zdjęcie przedstawia skład Rady Powiatu w Lublinie VI kadencji
19
listopada
2020

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 listopada 2020 r. o godzinie 13:00 odbędzie się XXIV sesja Rady Powiatu w Lublinie VI kadencji w formie zdalnej.


Porządek obrad XXIV sesji
Rady Powiatu w Lublinie w dniu 26 listopada 2020 r. (godz. 1300)
 

1.       Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.       Przedstawienie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4.       Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu. 

5.        Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Lubelskiego
  w roku szkolnym 2019/2020.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Lublin zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki    publicznej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Lubelskiego z organizacjami   pozarządowymi oraz innymi podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

8.   Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu     lubelskiego.

9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020.

11.   Interpelacje i zapytania radnych.

12.   Wnioski i oświadczenia radnych.

13.   Sprawy bieżące.

14.   Zamknięcie sesji. 

Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa