AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Zarząd Powiatu w Lublinie serdecznie zaprasza na konsultacje społeczne

zdjęcie przedstawia grupę siedzących ludzi, słuchających stojącego przed nimi mężczyzny
23
października
2020

Zarząd Powiatu w Lublinie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) działające na terenie powiatu lubelskiego do zgłaszania uwag, opinii i wniosków dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lubelskiego.

Na podstawie uchwały Nr XXXII/327/2017 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, Zarząd Powiatu w Lublinie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) działające na terenie powiatu lubelskiego do zgłaszania uwag, opinii i wniosków dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lubelskiego.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lublinie.

 

Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie następujących informacji:

1)      nazwa i adres,

2)      dane rejestrowe,

3)      osoby uprawnione do reprezentowania organizacji,

4)      imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

 

 

Konsultacje będą przeprowadzone w formie:

1) zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: m.toporowska@powiat.lublin.pl,

2)    zgłaszania uwag i opinii na piśmie pocztą na adres:              

       Starostwo Powiatowe w Lublinie ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin

 

 

Uwagi i opinie można przesyłać w dniach 23 października -  6 listopada 2020 r.

 

Dokumenty do pobrania:

Projekt uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lubelskiego wraz z uzasadnieniem i załącznikami do uchwały. Załącznik Nr 1 stanowiący wykaz wszystkich aptek funkcjonujących na terenie powiatu lubelskiego oraz Załącznik Nr 2 stanowiący wykaz dyżurów aptek na ternie Gminy Bychawa oraz załącznik Nr 3 stanowiący wykaz dyżurów aptek na terenie gminy Bełżyce.

 

Ikona pdfUchwała Rady Powiatu w Lublinie w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lubelskiego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [187.77 KB]

Ikona pdfUzasadnienie uchwały, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [199.63 KB]

Ikona xlsxOgólny wykaz aptek w powiecie lubelskim, plik: Rozszerzenie: xlsx, Rozmiar: [17.21 KB]

Ikona xlsxDyżury aptek w Bychawie, plik: Rozszerzenie: xlsx, Rozmiar: [29.92 KB]

Ikona xlsxDyżury aptek w Bełżycach, plik: Rozszerzenie: xlsx, Rozmiar: [20.68 KB]

Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
grafika koncert
Kalendarz
wydarzeń
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa