AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Zarządzenie Starosty Lubelskiego Nr 113/ 2020 z dnia 13 października 2020 r.

na zdjęciu znajduje się mężczyzna z siedzący przy biurku z długopisem w ręku
14
października
2020

Zarządzenie Starosty Lubelskiego Nr 113/ 2020 z dnia 13 października 2020 r. w sprawie określenia lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz harmonogramu udzielania nieodpłatnych porad w Powiecie Lubelskim w 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 113/ 2020
STAROSTY LUBELSKIEGO
 
z dnia 13 października 2020 r.
 
w sprawie określenia lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz harmonogramu udzielania nieodpłatnych porad w Powiecie Lubelskim w 2021 r.
                                                                                                                                                                                 
Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 8 i art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015  r.  o  nieodpłatnej  pomocy  prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2492)
– zarządzam co następuje:
 
§ 1. 1. Określa się następujące lokale, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z ich mobilnymi punktami udzielania porad w Powiecie Lubelskim:
1)    Dla Izby Adwokackiej w Lublinie oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie:
a)    Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Nr 4 – Jastków [Urząd Gminy w Jastkowie], mobilne punkty udzielania porad  – Garbów [Gminna Biblioteka Publiczna w Garbowie];
b)    Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Nr 5 – Niemce [Urząd Gminy w Niemcach], mobilne punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej – Wólka [Urząd Gminy w Wólce];
c)    Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Nr 6 – Bełżyce [Urząd Miejski w Bełżycach], mobilne punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej – Borzechów [Urząd Gminy w Borzechowie], Niedrzwica Duża [ul. Bełżycka 77, Niedrzwica Duża].
2)    Dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego wyłonionej/nych w otwartym konkursie ofert z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
a)    Punkt Nr 1 – Wysokie [Urząd Gminy Wysokie], mobilne punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej – Krzczonów [Regionalny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzczonowie], Zakrzew [Urząd Gminy w Zakrzewie];
b)    Punkt Nr 2 – Głusk [Urząd Gminy w Głusku], mobilne punkty udzielania porad – Strzyżewice [Urząd Gminy w Strzyżewicach], Bychawa [Urząd Miejski w Bychawie];
c)    Punkt Nr 3 – Konopnica [Urząd Gminy w Konopnicy], mobilne punkty udzielania porad  – Wojciechów [Urząd Gminy w Wojciechowie], Jabłonna [Urząd Gminy w Jabłonnie.
     3.) Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Lubelskim, o których mowa w ust. 1, ustanawia się na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
§ 2. Ustala się harmonogram udzielania porad w punktach, o których mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem.
        § 3. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.
        § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Starosta Lubelski

Zdzisław Antoń
 
 
Załączniki:
Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa