AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Porozumienie między Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie a Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Lublinie

Podpsanie porozumienia
07
września
2020

7 września br. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie odbyło się spotkanie w celu zawarcia porozumienia o współpracy w zakresie wspólnych działań podejmowanych na rzecz poprawy startu zawodowego młodzieży w Powiecie Lubelskim.

Inicjatywa podjęta wspólnie z Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Lublinie ma przyczynić się w szczególności do pomocy młodzieży w zaistnieniu na rynku pracy, ich aktywizacji zawodowej i przygotowania do pracy w warunkach gospodarki rynkowej, ma przeciwdziałać zagrożeniom wykluczenia społecznego zwłaszcza młodzieży z małych miejscowości i środowisk wiejskich oraz stwarzać jej możliwości pełnego rozwoju psychicznego i fizycznego. Młodzi ludzie głównie ze środowisk wiejskich otrzymają pomoc w uzyskiwaniu i pogłębianiu wiedzy ogólnej oraz zawodowej a także podwyższą swoje kwalifikacje zawodowe.

 

 

Uścisk dłoni pomiędzy stronami 

Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa