AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu lubelskiego

Uscisk dłoni
03
sierpnia
2020

Informujemy, iż w dniu 3 sierpnia 2020 r. zamieszczone zostało ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu lubelskiego.

Treść ogłoszenia można znaleźć na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Starostwie Powiatowym w Lublinie w Wydziale Komunikacji, Transportu i Drogownictwa (ul. Spokojna 9B) oraz w Biuletynie Informacji publicznej pod adresem:

https://splublin.bip.lubelskie.pl/index.php?id=96&p1=szczegoly&p2=1541744

a także w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod adresem:

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:364083-2020:HTML:PL:HTML&tabId=1&tabLang=pl

Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa