AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznej dotyczącej projektu uchwały

Podpisywanie dokumentów
29
lipca
2020

Wydziału Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych z przebiegu konsultacji dotyczących wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania Stypendium Starosty Lubelskiego za osiągnięcia w nauce i sporcie.

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr XXXII/327/2017 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, (Dz. U. Woj. Lubelskiego z 2017 r. poz. 2118).

Do udziału w konsultacjach zaproszone zostały organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) działające na terenie Powiatu Lubelskiego.

 

Konsultacje były przeprowadzone w formie:

  1. zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: a.kalinowska-galat@powiat.lublin.pl,
  2. zgłaszania uwag i opinii na piśmie, które mogą być składane osobiście 
    w Punkcie Obsługi Klienta lub listownie na adres Starostwo Powiatowe w Lublinie 
    ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin.

Informacje o konsultacjach umieszczono na stronie internetowej www.powiat.lublin.pl, oraz splublin.bip.lubelskie.pl.

 

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny był Wydział Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lublinie.

W wyznaczonym terminie konsultacji  tj.: od 15 do 28 lipca 2020 r. uprawnione 
do udziału w konsultacjach organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego nie zgłosiły żadnych uwag.

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały oraz nie wniosła uwag do uzasadnienia w przedmiotowej sprawie.

 

Ikona docOpinia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim, plik: Rozszerzenie: txt, Rozmiar: [877.00 B]

Ikona pdfOpinia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [253.19 KB]

 

 

Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa